khu
12 شهریور 1401 - 20:02

فرصت یک ساله به مدارس غیرانتفاعی گلستان/ استحکام بنا پیگیری شود

گرگان- استاندار گلستان به مدارس غیرانتفاعی استان یک ماه مهلت داد تا نسبت به انتخاب فضای آموزشی مقاوم اقدام کنند. به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مدارس غیرانتفاعی گلستان در مکان استیجاری هستند و برخی از این بناها قدمت بالایی دارند و به همین دلیل برای صدور مجوز استحکام بنا دچار مشکل می‌شوند. خبرنگار مهربه همین دلیلاستاندار گلستان افزود: ما به مدارس غیردولتی فرصت یک ساله می‌دهیم، مشروط بر اینکه اداره کل نوسازی با همکاری معاونت عمرانی و دیگر دستگاه‌های مربوطه فضاهایی که قابلیت کاربری آموزشی دارد را به سرعت در اختیار مدارس غیرانتفاعی بگذارد و از مجموع تسهیلات و منابع بانکی موجود در استان تسهیلاتی در اختیار مدارس قرار دهند تا بتوانند هر چه سریع‌تر مدارس نوسازی و مقاوم در اختیار داشته باشند. به سرعتوی تصریح کرد: مسئولان مدارس غیرانتفاعی تلاش کنند، طی مهلتی که در اختیار دارند مکانی را اجاره کنند که قابلیت صدور مجوز استحکام بنا را داشته باشد. مسئولاناجارهزنگانه اضافه کرد: در طرح پرورش اوان کودکی «پاک» به دنبال تربیت نسل خودکنترل هستیم زیرا دوران کودکی سن طلایی است و رشد و تکامل همه جانبه در این سن منجر به تشکیل شخصیت واکسینه شده‌ای می‌شود که می‌تواند در سنین بالاتر با خودکنترلی مقاومت بیشتری در برابر آسیب‌ها داشته باشد. زنگانهاواناستاندار گلستان گفت: مطالعات طولی حاکی از این است که کودکانی که در سنین کودکی تحت آموزش قرار می‌گیرند، در سنین بالاتر از ضریب هوشی و ضریب موفقیت اقتصادی بیشتری برخوردار هستند. از اینوی ادامه داد: طرح «پاک» سه بخش عمده شامل آموزش زودهنگام، مراقبت و ایجاد امنیت با هدف آنکه مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و تغذیه و سلامت کودکان است زیرا عمده رشد مغزی انسان در این سن شکل می‌گیرد. زنگانه گفت: کسانی که در طرح «پاک» شرکت کردند میزان طرح‌واره های ناکارآمدی در سنین بالاتر در آنها کمتر است. هایاستاندار گلستان بیان کرد: هر کدام از جرایم و طرح‌واره‌های ناکارآمد با برخی آسیب‌های دوران کودکی در ارتباط است به همین دلیل ما سن کودکی را سن طلایی برای پرورش نسل خودکنترل می‌دانیم. جرایمبه همین دلیلوی اظهار کرد: گلستان پایلوت جامع کشور برای اجرای طرح «پاک» است و تمرکز آن بر سنین کودکان پیش از مدرسه است. زنگانه بیان کرد: تمرکز طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «نماد» مدرسه محور و برای دانش آموزان در سنین مدرسه است، این طرح شامل بخش‌های ارتقایی، شناسایی و غربالگری زودهنگام است تا بتوانند اختلالات احتمالی دانش آموزان را به موقع شناسایی و در مسیر ارجاع قرار دهد. زنگانهاستاندار گلستان ادامه داد: طرح «نماد» موارد اورژانسی و در معرض خطر را شناسایی و تحت مراقبت‌های درمانی قضایی و حقوقی قرار می‌دهد تا از فرزندان ما صیانت همه جانبه شود. جانبهوی گفت: گلستان پایلوت استانی طرح «نماد» و «پاک» در کشور است که امیدواریم با ارائه سند جامع، روش‌های برتر برای تربیت نسل آینده کشور تدوین کنیم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 707069