khu
14 مهر 1401 - 22:22

اصفهان قهرمان بوکس المپیاد استعدادهای برتر شد

سومین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر با قهرمانی استان اصفهان به پایان رسید.

- اخبار ورزشی -به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، سومین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده‌سنی نوجوانان با حضور بیش از 300 بوکسور از روز شنبه – 9 مهرماه در سالن "17 شهریور" اصفهان آغاز و امروز (پنجشنبه – 14 مهرماه) با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، سومین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده‌سنی نوجوانان با حضور بیش از 300 بوکسور از روز شنبه – 9 مهرماه در سالن "17 شهریور" اصفهان آغاز و امروز (پنجشنبه – 14 مهرماه) با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، سومین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده‌سنی نوجوانان با حضور بیش از 300 بوکسور از روز شنبه – 9 مهرماه در سالن "17 شهریور" اصفهان آغاز و امروز (پنجشنبه – 14 مهرماه) با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، سومین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده‌سنی نوجوانان با حضور بیش از 300 بوکسور از روز شنبه – 9 مهرماه در سالن "17 شهریور" اصفهان آغاز و امروز (خبرگزاری تسنیمپنجشنبه– 14 مهرماه)با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید.در پایان این مسابقات تیم اصفهان با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز و 37 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. کردستان با 3 مدال طلا، یک برنز و 34 امتیاز و مازندران با 3 مدال طلا، 4 برنز و 33 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در پایان این مسابقات تیم اصفهان با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز و 37 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. کردستان با 3 مدال طلا، یک برنز و 34 امتیاز و مازندران با 3 مدال طلا، 4 برنز و 33 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.در پایان این مسابقات تیم اصفهان با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز و 37 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. کردستان با 3 مدال طلا، یک برنز و 34 امتیاز و مازندران با 3 مدال طلا، 4 برنز و 33 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.در پایان این مسابقات تیم اصفهان با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز و 37 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. کردستان با 3 مدال طلا، یک برنز و 34 امتیاز و مازندران با 3 مدال طلا، 4 برنز و 33 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.آذربایجان غربی با یک مدال طلا، 3 برنز و 21 امتیاز، لرستان با یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 19 امتیاز، تهران با یک مدال نقره، 2 برنز و 17 امتیاز، قزوین با یک مدال طلا، یک نقره و 16 امتیاز، سیستان و بلوچستان با یک مدال طلا، یک برنز و 16 امتیاز، کهکیلویه و بویراحمد با 3 مدال نقره و 16 امتیاز و گیلان با یک مدال طلا، یک نقره و 15 امتیاز در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

آذربایجان غربی با یک مدال طلا، 3 برنز و 21 امتیاز، لرستان با یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 19 امتیاز، تهران با یک مدال نقره، 2 برنز و 17 امتیاز، قزوین با یک مدال طلا، یک نقره و 16 امتیاز، سیستان و بلوچستان با یک مدال طلا، یک برنز و 16 امتیاز، کهکیلویه و بویراحمد با 3 مدال نقره و 16 امتیاز و گیلان با یک مدال طلا، یک نقره و 15 امتیاز در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.آذربایجان غربی با یک مدال طلا، 3 برنز و 21 امتیاز، لرستان با یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 19 امتیاز، تهران با یک مدال نقره، 2 برنز و 17 امتیاز، قزوین با یک مدال طلا، یک نقره و 16 امتیاز، سیستان و بلوچستان با یک مدال طلا، یک برنز و 16 امتیاز، کهکیلویه و بویراحمد با 3 مدال نقره و 16 امتیاز و گیلان با یک مدال طلا، یک نقره و 15 امتیاز در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.آذربایجان غربی با یک مدال طلا، 3 برنز و 21 امتیاز، لرستان با یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 19 امتیاز، تهران با یک مدال نقره، 2 برنز و 17 امتیاز، قزوین با یک مدال طلا، یک نقره و 16 امتیاز، سیستان و بلوچستان با یک مدال طلا، یک برنز و 16 امتیاز، کهکیلویه و بویراحمد با 3 مدال نقره و 16 امتیاز و گیلان با یک مدال طلا، یک نقره و 15 امتیاز در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.این رقابت‌ها در 13 وزن 44 تا 46، 48، 50، 52، 54، 57، 60، 63، 66، 70، 75، 80 و 80+ کیلوگرم با حضور بوکسورهایی از سراسر کشور و برابر قوانین  آیبا برگزار شد.

این رقابت‌ها در 13 وزن 44 تا 46، 48، 50، 52، 54، 57، 60، 63، 66، 70، 75، 80 و 80+ کیلوگرم با حضور بوکسورهایی از سراسر کشور و برابر قوانین  آیبا برگزار شد.این رقابت‌ها در 13 وزن 44 تا 46، 48، 50، 52، 54، 57، 60، 63، 66، 70، 75، 80 و 80+ کیلوگرم با حضور بوکسورهایی از سراسر کشور و برابر قوانین  آیبا برگزار شد.این رقابت‌ها در 13 وزن 44 تا 46، 48، 50، 52، 54، 57، 60، 63، 66، 70، 75، 80 و 80+ کیلوگرم با حضور بوکسورهایی از سراسر کشور و برابر قوانین  آیبا برگزار شد.مدال‌آوران سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به شرح زیر است:

مدال‌آوران سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به شرح زیر است:مدال‌آوران سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به شرح زیر است:مدال‌آوران سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به شرح زیر است:مدال‌آوران سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به شرح زیر است:وزن 44 تا 46 کیلوگرم:قهرمان: پویا کریمیان(لرستان)نایب قهرمان: علی فرامرزی(اصفهان)برنز مشترک: مبین محمدنژاد(آذربایجان غربی) – امیرمحمد قاسمی(تهران)

وزن 44 تا 46 کیلوگرم:وزن 44 تا 46 کیلوگرم:وزن 44 تا 46 کیلوگرم:وزن 44 تا 46 کیلوگرم:قهرمان: پویا کریمیان(لرستان)قهرمان: پویا کریمیان(لرستان)قهرمان: پویا کریمیان(لرستان)نایب قهرمان: علی فرامرزی(اصفهان)نایب قهرمان: علی فرامرزی(اصفهان)نایب قهرمان: علی فرامرزی(اصفهان)برنز مشترک: مبین محمدنژاد(آذربایجان غربی) – امیرمحمد قاسمی(تهران)برنز مشترک: مبین محمدنژاد(آذربایجان غربی) – امیرمحمد قاسمی(تهران)برنز مشترک: مبین محمدنژاد(آذربایجان غربی) – امیرمحمد قاسمی(تهران)وزن 48 کیلوگرم:قهرمان: مهدی کاظمی(سیستان و بلوچستان)نایب قهرمان: مهدی شعبانی(لرستان)برنز مشترک: فردین جوانمردی(آذربایجان شرقی) – عباس سیفی(مازندران)

وزن 48 کیلوگرم:وزن 48 کیلوگرم:وزن 48 کیلوگرم:وزن 48 کیلوگرم:قهرمان: مهدی کاظمی(سیستان و بلوچستان)قهرمان: مهدی کاظمی(سیستان و بلوچستان)قهرمان: مهدی کاظمی(سیستان و بلوچستان)نایب قهرمان: مهدی شعبانی(لرستان)نایب قهرمان: مهدی شعبانی(لرستان)نایب قهرمان: مهدی شعبانی(لرستان)برنز مشترک: فردین جوانمردی(آذربایجان شرقی) – عباس سیفی(مازندران)برنز مشترک: فردین جوانمردی(آذربایجان شرقی) – عباس سیفی(مازندران)برنز مشترک: فردین جوانمردی(آذربایجان شرقی) – عباس سیفی(مازندران)وزن 50 کیلوگرم:قهرمان: مهدی بهرامی‌زاده(مازندران)نایب قهرمان: نوید حصارپور(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: صدرا لعل کاظمی( خراسان رضوی) – ابوالفضل تالشی(اصفهان)

وزن 50 کیلوگرم:وزن 50 کیلوگرم:وزن 50 کیلوگرم:وزن 50 کیلوگرم:قهرمان: مهدی بهرامی‌زاده(مازندران)قهرمان: مهدی بهرامی‌زاده(مازندران)قهرمان: مهدی بهرامی‌زاده(مازندران)نایب قهرمان: نوید حصارپور(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: نوید حصارپور(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: نوید حصارپور(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: صدرا لعل کاظمی( خراسان رضوی) – ابوالفضل تالشی(اصفهان)برنز مشترک: صدرا لعل کاظمی( خراسان رضوی) – ابوالفضل تالشی(اصفهان)برنز مشترک: صدرا لعل کاظمی( خراسان رضوی) – ابوالفضل تالشی(اصفهان)وزن 52 کیلوگرم:قهرمان: اسد حسنی(مازندران)نایب قهرمان: محمدمهدی اعظمی(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: حسام رحیمی‌فر(سیستان و بلوچستان) – امیررضا جمشیدی‌پور(فارس)

وزن 52 کیلوگرم:وزن 52 کیلوگرم:وزن 52 کیلوگرم:وزن 52 کیلوگرم:قهرمان: اسد حسنی(مازندران)قهرمان: اسد حسنی(مازندران)قهرمان: اسد حسنی(مازندران)نایب قهرمان: محمدمهدی اعظمی(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: محمدمهدی اعظمی(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: محمدمهدی اعظمی(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: حسام رحیمی‌فر(سیستان و بلوچستان) – امیررضا جمشیدی‌پور(فارس)برنز مشترک: حسام رحیمی‌فر(سیستان و بلوچستان) – امیررضا جمشیدی‌پور(فارس)برنز مشترک: حسام رحیمی‌فر(سیستان و بلوچستان) – امیررضا جمشیدی‌پور(فارس)وزن 54 کیلوگرم:قهرمان: سارو کنزنی(کردستان)نایب قهرمان: عرفان جم‌نژاد( تهران)برنز مشترک: آیدین کرم‌زاده(آذربایجان غربی) – میثم پریار(خوزستان)

وزن 54 کیلوگرم:وزن 54 کیلوگرم:وزن 54 کیلوگرم:وزن 54 کیلوگرم:قهرمان: سارو کنزنی(کردستان)قهرمان: سارو کنزنی(کردستان)قهرمان: سارو کنزنی(کردستان)نایب قهرمان: عرفان جم‌نژاد( تهران)نایب قهرمان: عرفان جم‌نژاد( تهران)نایب قهرمان: عرفان جم‌نژاد( تهران)برنز مشترک: آیدین کرم‌زاده(آذربایجان غربی) – میثم پریار(خوزستان)برنز مشترک: آیدین کرم‌زاده(آذربایجان غربی) – میثم پریار(خوزستان)برنز مشترک: آیدین کرم‌زاده(آذربایجان غربی) – میثم پریار(خوزستان)وزن 57 کیلوگرم:قهرمان: امیررضا شعبان‌زاده(گیلان)نایب قهرمان: رضا فضلی(خوزستان)برنز مشترک: علیرضا میرزایی(مازندران) – امین جان آدای(گلستان)

وزن 57 کیلوگرم:وزن 57 کیلوگرم:وزن 57 کیلوگرم:وزن 57 کیلوگرم:قهرمان: امیررضا شعبان‌زاده(گیلان)قهرمان: امیررضا شعبان‌زاده(گیلان)قهرمان: امیررضا شعبان‌زاده(گیلان)نایب قهرمان: رضا فضلی(خوزستان)نایب قهرمان: رضا فضلی(خوزستان)نایب قهرمان: رضا فضلی(خوزستان)برنز مشترک: علیرضا میرزایی(مازندران) – امین جان آدای(گلستان)برنز مشترک: علیرضا میرزایی(مازندران) – امین جان آدای(گلستان)برنز مشترک: علیرضا میرزایی(مازندران) – امین جان آدای(گلستان)وزن 60 کیلوگرم:قهرمان: پویا محمدی(قزوین)نایب قهرمان:علی فلاح(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: محمدعلی محمدی (کرمانشاه) – علی اکبر زارع(سمنان)

وزن 60 کیلوگرم:وزن 60 کیلوگرم:وزن 60 کیلوگرم:وزن 60 کیلوگرم:قهرمان: پویا محمدی(قزوین)قهرمان: پویا محمدی(قزوین)قهرمان: پویا محمدی(قزوین)نایب قهرمان:علی فلاح(آذربایجان شرقی)نایب قهرمان:علی فلاح(آذربایجان شرقی)نایب قهرمان:علی فلاح(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: محمدعلی محمدی (کرمانشاه) – علی اکبر زارع(سمنان)برنز مشترک: محمدعلی محمدی (کرمانشاه) – علی اکبر زارع(سمنان)برنز مشترک: محمدعلی محمدی (کرمانشاه) – علی اکبر زارع(سمنان)وزن 63 کیلوگرم:قهرمان: محمدهادی فلعه گری(کردستان)|نایب قهرمان: سیدعلی اکبر میراحمدی(چهارمحال بختیاری)برنز مشترک: سینا حسن‌پور(آذربایجان غربی) – محمدخان گلزاد( مازندران)

وزن 63 کیلوگرم:وزن 63 کیلوگرم:وزن 63 کیلوگرم:وزن 63 کیلوگرم:قهرمان: محمدهادی فلعه گری(کردستان)|قهرمان: محمدهادی فلعه گری(کردستان)|قهرمان: محمدهادی فلعه گری(کردستان)|نایب قهرمان: سیدعلی اکبر میراحمدی(چهارمحال بختیاری)نایب قهرمان: سیدعلی اکبر میراحمدی(چهارمحال بختیاری)نایب قهرمان: سیدعلی اکبر میراحمدی(چهارمحال بختیاری)برنز مشترک: سینا حسن‌پور(آذربایجان غربی) – محمدخان گلزاد( مازندران)برنز مشترک: سینا حسن‌پور(آذربایجان غربی) – محمدخان گلزاد( مازندران)برنز مشترک: سینا حسن‌پور(آذربایجان غربی) – محمدخان گلزاد( مازندران)وزن 66 کیلوگرم:قهرمان: ماهان امجدیان(کردستان)نایب قهرمان: یوسف شمس(اصفهان)برنز مشترک: مصطفی مجیدی(قزوین) – رضا ولایتی(آذربایجان شرقی)

وزن 66 کیلوگرم:وزن 66 کیلوگرم:وزن 66 کیلوگرم:وزن 66 کیلوگرم:قهرمان: ماهان امجدیان(کردستان)قهرمان: ماهان امجدیان(کردستان)قهرمان: ماهان امجدیان(کردستان)نایب قهرمان: یوسف شمس(اصفهان)نایب قهرمان: یوسف شمس(اصفهان)نایب قهرمان: یوسف شمس(اصفهان)برنز مشترک: مصطفی مجیدی(قزوین) – رضا ولایتی(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: مصطفی مجیدی(قزوین) – رضا ولایتی(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: مصطفی مجیدی(قزوین) – رضا ولایتی(آذربایجان شرقی)وزن 70 کیلوگرم:قهرمان: امیرمحمد خزایی(مازندران)نایب قهرمان: سام طاعتیان(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: سارو زارعی(کردستان) – امیرمحمد قبله‌ای( آذربایجان شرقی)

وزن 70 کیلوگرم:وزن 70 کیلوگرم:وزن 70 کیلوگرم:وزن 70 کیلوگرم:قهرمان: امیرمحمد خزایی(مازندران)قهرمان: امیرمحمد خزایی(مازندران)قهرمان: امیرمحمد خزایی(مازندران)نایب قهرمان: سام طاعتیان(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: سام طاعتیان(کهکیلویه و بویراحمد)نایب قهرمان: سام طاعتیان(کهکیلویه و بویراحمد)برنز مشترک: سارو زارعی(کردستان) – امیرمحمد قبله‌ای( آذربایجان شرقی)برنز مشترک: سارو زارعی(کردستان) – امیرمحمد قبله‌ای( آذربایجان شرقی)برنز مشترک: سارو زارعی(کردستان) – امیرمحمد قبله‌ای( آذربایجان شرقی)وزن 75 کیلوگرم:قهرمان: محمدرضا منصف(اصفهان)نایب قهرمان: مهرشاد بزرگی(گیلان)برنز مشترک: هانی حسنی‌مقدم(مازندران) – امیررضا ملک خطایی(آذربایجان شرقی)

وزن 75 کیلوگرم:وزن 75 کیلوگرم:وزن 75 کیلوگرم:وزن 75 کیلوگرم:قهرمان: محمدرضا منصف(اصفهان)قهرمان: محمدرضا منصف(اصفهان)قهرمان: محمدرضا منصف(اصفهان)نایب قهرمان: مهرشاد بزرگی(گیلان)نایب قهرمان: مهرشاد بزرگی(گیلان)نایب قهرمان: مهرشاد بزرگی(گیلان)برنز مشترک: هانی حسنی‌مقدم(مازندران) – امیررضا ملک خطایی(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: هانی حسنی‌مقدم(مازندران) – امیررضا ملک خطایی(آذربایجان شرقی)برنز مشترک: هانی حسنی‌مقدم(مازندران) – امیررضا ملک خطایی(آذربایجان شرقی)وزن 80 کیلوگرم:قهرمان: سام استکی (اصفهان)نایب قهرمان: امیررضا رحیمی آزاد(قم)برنز مشترک: محمدامین پاپاری(بوشهر) – رضا فیض خدایاری(کرمانشاه)

وزن 80 کیلوگرم:وزن 80 کیلوگرم:وزن 80 کیلوگرم:وزن 80 کیلوگرم:قهرمان: سام استکی (اصفهان)قهرمان: سام استکی (اصفهان)قهرمان: سام استکی (اصفهان)نایب قهرمان: امیررضا رحیمی آزاد(قم)نایب قهرمان: امیررضا رحیمی آزاد(قم)نایب قهرمان: امیررضا رحیمی آزاد(قم)برنز مشترک: محمدامین پاپاری(بوشهر) – رضا فیض خدایاری(کرمانشاه)برنز مشترک: محمدامین پاپاری(بوشهر) – رضا فیض خدایاری(کرمانشاه)برنز مشترک: محمدامین پاپاری(بوشهر) – رضا فیض خدایاری(کرمانشاه)وزن 80+ کیلوگرم:قهرمان: امیراسماعیلی(آذربایجان غربی)نایب قهرمان: امیرحسین سلطانی(اصفهان)برنز مشترک: محمدرسول میرزاده(تهران) – علی سبزه‌وند(لرستان)

وزن 80+ کیلوگرم:وزن 80+ کیلوگرم:وزن 80+ کیلوگرم:وزن 80+ کیلوگرم:قهرمان: امیراسماعیلی(آذربایجان غربی)قهرمان: امیراسماعیلی(آذربایجان غربی)قهرمان: امیراسماعیلی(آذربایجان غربی)نایب قهرمان: امیرحسین سلطانی(اصفهان)نایب قهرمان: امیرحسین سلطانی(اصفهان)نایب قهرمان: امیرحسین سلطانی(اصفهان)برنز مشترک: محمدرسول میرزاده(تهران) – علی سبزه‌وند(لرستان)برنز مشترک: محمدرسول میرزاده(تهران) – علی سبزه‌وند(لرستان)برنز مشترک: محمدرسول میرزاده(تهران) – علی سبزه‌وند(لرستان)ثوری: قهرمانی آسیا در مسیر اهداف بزرگ ما قرار دارد/ نظر کادرفنی اعزام 10 بوکسور به اردن است

ثوری: قهرمانی آسیا در مسیر اهداف بزرگ ما قرار دارد/ نظر کادرفنی اعزام 10 بوکسور به اردن استانتهای پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 772018