khu

آخرین اخبار در مورد رویداد راه

هیات‌ها‌ سکوی حل مسائل کشور هستند

معاون رویداد سازمان هیئات و تشکل‌های دینی، کشور گفت: در رویداد راه، هیات‌های مذهبی به عنوان یکی از مهمترین تشکل‌های مردمی برای حل مسائل کشور فراخوانده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، رضا کریمی، معاون رویداد سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به ظرفیت مردمی موجود در هیئات مذهبی، درخصوص رویداد راه، گفت: در رویداد راه با توجه به شرایط روز و مشکلات استان موضوعاتی ا ...