khu

آخرین اخبار در مورد غذای محلی

از اینجا تا بیرجند با غذای بنفش!

ده یازده ساله بودم. با بچه های مدرسه رفته بودیم اردو. هرکسی باید ناهارش را خودش به همراه می آورد. من وقتی ناهارم را به بچه ها نشان دادم، با تعجب پرسیدند «این چیه؟ خاکستر آبدار آوردی؟!» و من در پاسخ با لبخند کشداری گفتم «اگر بدونین چقدر خوشمزه ست! اسمش کشک بیرجندیه!» گروه زندگی- ده یازده ساله بودم. با بچه های مدرسه رفته بودیم اردو. هرکسی باید ناهارش را خودش به همراه می‌آورد. من ...